Hoppa till innehåll
Business Porvoo

Utredning: Borgå centrums livskraft har ökat under de senaste åren

Borgå är en av de få städer i Finland som har ökat livskraften i sin stadskärna under åren 2021–2024. Endast Hyvinge, Torneå-Haparanda och Loimaa har kunnat göra detsamma. Detta framgår av rapporten Suomalaisten kaupunkikeskustojen elinvoima keväällä 2024 (Livskraften i Finlands stadscentrum våren 2024), där man jämförde uppgifterna om affärslokaler och livskraften i 34 stadscentrum.

Enligt rapporten är Tammerfors den bästa staden i Finland när det gäller livskraft i centrum. Helsingfors kommer på andra plats, Åbo på tredje plats, Dickursby på fjärde plats och Borgå på femte plats (samma som ifjol).

– Den nyaste livskraftsmätningen för Borgå centrum visar att vi under de senaste tre åren, som präglats av både pandemi och konjunktursvängning, har lyckats med att inte bara bibehålla livskraften i centrum utan också öka den. Detta är exceptionellt i den nationella jämförelsen med andra städer som alla står inför stora utmaningar., säger Dan Mollgren, stadsutvecklingsdirektör.

– Borgå skiljer sig från mängden då vi har väldigt lite tomma affärslägenheter, ett ökat antal butiker och en blomstrande café- och restaurangkultur. Mätningen visar att man i staden gjort strategiskt visa beslut för ökad trivsel i centrum, fortsätter Mollgren.

I rapporten beskrivs en levande stadskärna på följande sätt: ”Butiker och restauranger är en viktig indikator på centrums kommersiella livskraft. Tomma affärslokaler minskar livskraften. Livliga fysiska butiker på gatunivå gör fotgängarmiljön trivsam och intressant. Ett kompakt centrum är resurssmart: det förbättrar tillgängligheten till tjänster och bromsar klimatförändringen.”

Förändringen av Borgå centrum på tre år har varit positiv. Antalet butiker har ökat med 12 butiker med fokus på inredning, hem och dagligvaror. Det finns 11 färre tomma affärslokaler än 2021, men tre färre restauranger. Inom servicenäringarna har verksamhetsställena ökat mest inom skönhets- och välfärdstjänster, med en ökning på 8 verksamhetsställen.

Levande stadskärnor: www.kaupunkikeskustat.fi
Statistiskt material finns på: www.allincityapp.com