Siirry sisältöön
Business Porvoo

Elinvoimalautakunnan käsittelyssä Vihreän siirtymän rahaston ja Business Porvoon toimintamallit

Porvoon kaupunginvaltuusto päätti Vihreän siirtymän rahaston perustamisesta ja sen säännöistä kesäkuussa 2023. Rahaston alkupääoma on 10 miljoonaa euroa, mikä siirrettiin rahastoon kaupungin vuoden 2022 tuloksesta.

Porvoon kaupungin tunnus.

Vihreän siirtymän rahastosta tuettavista hankkeista päättää elinvoimalautakunta. Ensimmäisen kerran rahastosta on tarkoitus jakaa varoja keväällä 2024.
Elinvoimalautakunta käsittelee kokouksessaan 5. joulukuuta esitystä rahaston toimintamalliksi ja hakukriteereiksi. Toimintamallia voidaan muokata tarpeen mukaan syksyllä 2024 kevään pilottihausta saadun kokemuksen pohjalta.
Samassa kokouksessa elinvoimalautakunta käsittelee myös omana pykälänään esitystä Business Porvoo -konseptin toimintamallin käyttöönotosta.

Business Porvoo ja Vihreän siirtymän rahasto tukevat toinen toisiaan

Business Porvoo -konseptia on kehitetty yhteistyössä yritysten, kaupungin työntekijöiden ja kehitysyhtiö Posintran kanssa vuoden 2023 aikana. Se edustaa yli toimialojen ja organisaatioiden ulottuvaa yhteistyötä ja uudenmuotoista tekemistä, jolla toteutetaan kaupungin strategiaa.
– Työpajojen, haastatteluiden ja kyselyiden perusteella on todettu, että yhteisenä haasteena sekä kaupungille että yrityskentän kilpailukyvylle on vihreä siirtymä. Sitä voimme edistää tiedon, osaamisen, erilaisten työkalujen ja palveluiden kautta ja tärkeänä instrumenttina tässä toimii kaupungin Vihreän siirtymän rahasto, elinkeinopäällikkö Elina Duréault toteaa.
Vihreän siirtymän rahasto keskittyy kestäviin hankkeisiin, yrityksiin ja aloihin. Myös yhdistykset voivat hakea tukea. Rahastosta myönnettävillä varoilla halutaan kannustaa ja vauhdittaa porvoolaisen yrityskentän vihersiirtymää sekä kaupungin ilmasto- ja ympäristö -ohjelman toimenpiteiden toteuttamista. Hankkeen tai toiminnan on oltava Porvoossa tapahtuvaa tai Porvoon alueelle kohdistuvaa. Rahastosta ei jaeta suoria yritystukia.
Osana Business Porvoo -konseptia palkataan vuoden 2024 alusta henkilö koordinoimaan Vihreän siirtymän rahaston avulla tehtäviä toimenpiteitä. Palkka maksetaan rahaston varoista.

Ohjausryhmä arvioi rahaston hankkeet

Vihreän siirtymän rahastolle perustetaan ohjausryhmä, niin kutsuttu Advisory Board, joka koostuu kahdesta tai kolmesta kestävän kehityksen ja yritystoiminnan osaajasta. Ohjausryhmä arvioi hankkeiden vaikuttavuutta ja lausuu niistä näkemyksensä, jonka jälkeen hankkeet viedään elinvoimalautakuntaan, joka myöntää tai on myöntämättä niille Vihreän siirtymän rahaston tukea.
Hankkeille haetaan rahoitusta Business Porvoo -verkkosivun hakulomakkeen kautta. Kevät 2024 toimii pilottina.