Siirry sisältöön
Business Porvoo

Vihreän siirtymän rahaston tarkoitus

Vihreän siirtymän rahasto tukee yritysten ja kaupungin kilpailukykyä vihreässä murroksessa.

Porvoon kaupungin vihreän siirtymän rahaston tarkoituksena on varmistaa, että Porvoon kaupungilla on edellytykset käynnistää ja osallistua elinkeinoja ja niiden toimintamahdollisuuksia kehittäviin hankkeisiin, jotka mahdollistavat ja vauhdittavat kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sekä rahoittaa kaupungin omia ilmasto- ja ympäristöohjelmassa tai vastaavassa määriteltyjä toimenpiteitä ja investointeja.

Vihreän siirtymän rahaston perustamalla kaupunki on halunnut varmistaa kyvykkyytensä tukea alueen elinkeinoelämän kestävää kehitystä pitkäjänteisesti riippumatta suhdanteista, turvata kaupungin oman kilpailukyvyn tavoitteita sekä osaltaan varmistaa, että porvoolaiset pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät hyödyntämään vihreän siirtymän mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja säilyttämään kilpailuetunsa elinkeinoelämässä. Yrityksistä kohderyhmäksi on määritelty juuri pk-yritykset, joilla on suuryrityksiä rajatummat resurssit tarttua erilaisiin kehittämisprojekteihin.

Uusia avauksia ja osaamista

Rahaston tavoitteena on mahdollistaa ja houkutella uusien investointien toteutumista Porvoossa, maksimoida yksityisen rahoituksen toteutumista ja toimia omarahoituksena kehitysprojekteissa, osallistua mahdollisten yhteisyritysten pääomittamiseen (erikseen päätettäessä) sekä houkutella rahoitettavien hankkeiden kautta osaavaa työvoimaa Porvooseen. Vaikuttavuuden maksimoimiseksi rahaston varoja onkin tarkoitus käyttää myös yhdessä muiden rahoitusinstrumenttien kanssa. Tavoitteena on, että rahaston varoilla syntyy seuraavien vuosien aikana monipuolisia ja vaikutukseltaan toisiaan tukevia projekteja.

Perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa rahoitettavien hankkeiden vaikutusten kautta hyvinvointia porvoolaisille esimerkiksi syntyneinä työpaikkoina, uusina liiketoimintamahdollisuuksina, osaamisen kasvamisena, kestävämpinä valintoina – kestävänä tulevaisuutena. Porvoona haluamme olla tässä edelläkävijöiden joukossa.

Julkista tukea vihreän siirtymän edistämiseen

On hyvä huomata, että julkisista varoista jaettavana tukena vihreän siirtymän rahasto kuuluu mm. EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Rahastosta ei ole mahdollista maksaa suoria yritys- tai investointitukia tai rahoittaa olemassa olevaksi tai perustoiminnaksi laskettavia ratkaisuja, vaikka ne olisivat toimijalle uusia. Rahaston tarkoituksena onkin auttaa luomaan aihioita, joissa syntyy jotain uutta ja kokoaan suurempaa sekä vihreän siirtymän että kilpailukyvyn kasvamisen näkökulmasta. Tarkemmat ohjeet löydät rahaston sivuilta, joten luethan ne huolella läpi.

Vihreän siirtymän rahasto on sääntöjensä mukaan käytössä enintään vuoteen 2035, joka on myös kansallisen hiilineutraalisuuden tavoitevuosi. Rahastoon on siirretty kaupungin vuoden 2022 tuloksesta alkupääomaksi 10 miljoona euroa.