Hoppa till innehåll
Business Porvoo

Stadsstyrelsen behandlar avtalet om vätgasanläggningen i Tolkis och hur ärendet framskrider

Borgå stad och Plug Power har förhandlat om att påbörja en detaljplaneändring och reservera en tomt för en vätgasanläggning i Tolkis i ändan av en gata som heter Havslinjen. Stadsstyrelsen behandlar avtalet om ärendet på sitt möte den 22 april.

Plug Power, havainnekuva.

– Förhandlingarna har nu framskridit så att avsikten skulle vara att med bolaget underteckna ett avtal om påbörjande av en detaljplaneändring, kostnadsfördelning och reservering av tomten för Plug Power, berättar tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Den gällande detaljplanen för området möjliggör inte projektet varför detaljplanen bör ändras. Detaljplanearbetet (Vätgasanläggningen i Tolkis, DP 567) ingår i stadens planläggningsprogram 2024. Målet är att planen blir färdig under år 2025. Staden svarar för planläggningsarbetets framskridande och Plug Power för beredningen av planen och eventuella utredningar.

Staden äger området som omfattar cirka 7,5 hektar. Med avtalet reserveras området för Plug Power för fem år. När detaljplanen är klar arrenderar Plug Power området för 30 år till marknadspris.

Plug Power har för sin del meddelat att det godkänner avtalet och har för avsikt att under maj–juni ordna ett öppet möte i Borgå för invånarna i närområdet och andra som är intresserade av projektet.

– Det är fråga om en betydande investering i produktion av grön vätgas vilket lämpar sig för Borgås mål. I detaljplaneprocessen ingår att planeringen framskrider etappvis och invånarna och andra intressentgrupper har möjlighet att ta ställning till planen, påminner von Schoultz.