Siirry sisältöön
Business Porvoo

Rahoituksen hakeminen vihreän siirtymän rahastosta

Porvoon kaupungin vihreän siirtymän rahastossa on jatkuva haku. Rahoitusta voit hakea vihreää siirtymää ja kilpailukykyä edistäviin vaikuttaviin hankkeisiin.

Tältä sivulta löydät

 • Hakuprosessi: keneen olla yhteydessä, kuka rahoituksesta päättää?
 • Hakeminen
 • Hakuaika
 • Arviointikriteerit

Keneen olla yhteydessä, kuka rahoituksesta päättää?

Vihreän siirtymän rahasto kuuluu Porvoon kaupungin elinvoiman toimialaan, joka vastaa tukien myöntämisestä ja hallinnoinnista. Rahaston sijoituksista ja niiden seurannasta vastaa konsernipalveluiden toimialaan kuuluva rahoitus- ja strategiayksikkö.

Rahaston yhteyshenkilönä toimii elinkeinojen kehittäjä, joka esikäsittelee hakemukset ja esittelee ne kestävän kehityksen ja liiketoiminnan osaajista koostuvalle advisory boardille. Advisory board arvioi hakemukset ja lausuu näkemyksensä elinvoimalautakunnalle päätöksenteon tueksi. Advisory board arvioi onko haettavalla rahoituskohteella riittävää vaikuttavuutta sekä myös hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta. Rahoituksen myöntämisestä tai eväämisestä päättää elinvoimalautakunta.  

Advisory board

Rahaston advisory boardilla on kattava, moninäkökulmainen vihreään siirtymään ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää osaaminen ja kokemus. Lisäksi Porvoo toimintaympäristönä on jäsenille tuttu. Advisory boardin jäsenet ovat

 • Marjo Miettinen, Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Jouni Keronen, Climate Leadership Councilin neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • Jussi Impiö, Aalto-yliopiston kestävän kehityksen johtaja

Advisory boardin puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz

Hakija voi ennen hakupaperin jättämistä olla omasta ideastaan halutessaan yhteydessä elinkeinojen kehittäjään saadakseen alustavia ajatuksia hakukelpoisuudesta. Elinkeinojen kehittäjä voi myös esimerkiksi vinkata hankkeiden välisistä synergioista ja hakijoiden halutessa yhdistää eri tahoja keskenään. Huomioithan, että hakemuksen jätettyäsi sitä ei voi lähtökohtaisesti enää muuttaa ellei kyseessä ole esimerkiksi selkeä näppäilyvirhe tai muu vastaava helposti korjattava seikka. Sen sijaan advisory boardin ja elinvoimalautakunnan palautteen perusteella hakua voi kokeilla myöhemmin uudelleen.  

Omalla ideallaan ja tarpeellaan voi halutessaan lähestyä myös kehitysyhtiö Posintraa, joka on kilpailutettu kaupungin elinkeinopalveluiden tuottaja. Posintra kokoaa ja toteuttaa yrityksille suunnattuja kehityshankkeita eri rahoituslähteistä ja tuottaa porvoolaisyrityksille maksutonta yritysneuvontaa.

Hakeminen

Rahoitusta vihreän siirtymän rahastosta haetaan e-Porvoossa sijaitsevalla hakulomakkeella. Lomakkeelle tunnistaudutaan suomi.fi -valtuutuksella. Hakemusta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan sen voi tallentaa ja palata myöhemmin jatkamaan e-Porvoon Oma asioinnin kautta. Tämä kuitenkin edellyttää, että hakemukselle on ensimmäisellä kerralla syötetty ja tallennettu tiedot hakijasta ja rahoituksen perustiedoista (hakemuksen viisi ensimmäistä välilehteä). Suosittelemme hakemustietojen- ja tekstien kokoamista omaan tiedostoon, josta ne voi kopioida hakemukselle (hakulomakkeella tai myöhemmin e-Porvoon Oma asioinnissa).

Usean hakijan hankkeissa valitaan yksi pääkoordinaattori/-toteuttaja, joka kokoaa ja tekee hakemuksen sekä kokoaa ja tekee myös raportoinnin. Rahoitus maksetaan tämän päätoimijan kautta.

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden, mutta päätökset käsitellään kaksi kertaa vuodessa elinvoimalautakunnan kokouksissa. Päätöksiä voidaan perustellusta syystä tehdä näiden päivämäärien ulkopuolellakin, mikäli hankkeella on riittävää merkittävyyttä ja rahoituksen saaminen vaikuttaa esimerkiksi muun rahoituksen hakemiseen. Tämän arvioi elinkeinojen kehittäjä yhdessä advisory boardin kanssa ja asiasta päättää elinvoimalautakunta.  

Elinkeinojen kehittäjä käy läpi lomakkeen kautta tulleet hakemukset. Mikäli haettavilla hankkeilla nähdään olevan yhteisiä rajapintoja tai tuottavan osia samaan arvoketjuun, voi elinkeinojen kehittäjä olla yhteydessä hakijoihin mahdollisten synergiaetujen hakemiseksi.  

Rahoituksen saajan on hakemisen yhteydessä toimitettava kahden edellisen vuoden tilinpäätös, verovelkatodistus sekä todistus arvonlisä- ja työnantajarekistereihin kuulumisesta (mikäli ne ovat aiheellisia). Lähtökohtaisesti hankkeen tiivistelmä ja perustiedot ovat julkisia ja ne voidaan julkistaa myös rahaston sivuilla/viestinnässä. Pyydettäessä kuitenkin koko asiakirja on julkisuuslain mukaan julkinen, joten hakemuksella pyydetään merkitsemään ja kokoamaan omaksi liitteekseen ne kohdat, jotka ovat mahdollisia liikesalaisuuksia.

Luethan kaikki rahastoa koskevat tiedot ja ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Huom! Usean hakijan hankkeissa valitaan yksi pääkoordinaattori/-toteuttaja, joka kokoaa ja tekee hakemuksen. 

Hakuaika 

Vuoden 2024 rahaston ensimmäinen hakukierros toimii pilottina tuleville hauille. Haun aikataulu on seuraava: 

 • Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.9.2024
 • Rahoituspäätökset käsittelevä elinvoimalautakunnan kokous on 26.11.2024 
 • Ensimmäiseltä hakukierrokselta rahoitettavat hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.1.2025 

Vuoden 2025 päätösaikataulu vahvistetaan myöhemmin. Ensimmäisellä hakukierroksella huomioidaan viimeistään 30.9.2024 lähetetyt hakemukset.

Arviointikriteerit

Vihreän siirtymän rahastosta rahoitetaan lähtökohtaisesti kehittämistoimenpiteitä, joiden vihreään siirtymään ja kilpailukyvyn kasvamiseen liittyvä vaikuttavuus ulottuu laajemmalle kuin vain hakijan omaan toimintaan. Mahdollisen oman vihreän siirtymän lisäksi edistetään siis myös hiilikädenjälkeä eli autetaan myös muita toimimaan kestävämmin sekä tuetaan myös muiden kilpailukyvyn kehittymistä. Vihreän siirtymän vaikuttavuus voi liittyä myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen/lisäämiseen.

Rahaston tavoitteena on tukea erityisesti vihreän siirtymän loikkia, jotka aidosti edistävät vihreän siirtymän murrosta, keskittyen uuden luomiseen väistyvien toimintatapojen ylläpitämisen sijaan. Hankkeet voivat olla kooltaan ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia.

Arvioinnissa kiinnitetään myös huomiota hankkeen toteutuskelpoisuuteen sekä toteuttajatahojen kykyyn toteuttaa hanke kokonaisuudessaan.

Hankehakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

 • Vihreään siirtymään liittyvä vaikuttavuus. Hanke edistää aidosti vihreän siirtymän murrosta ja auttaa ottamaan siihen liittyviä uudistavia askeleita. Vaikutuksen tulee lisäksi ulottua yksittäistä toimijaa laajemmalle. Rahaston hankkeilla haetaan mahdollisimman laajavaikutteista, kertautuvaa vaikutusta vihreän siirtymän edistymiseen.
 • Kilpailukyvyn kasvamiseen liittyvä vaikuttavuus. Vaikutuksen tulee ulottua yksittäistä toimijaa laajemmalle. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen kykyyn vaikuttaa eri toimijoiden ja/tai alueen kilpailukykyyn sekä kykyyn luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja hakijan toteuttamiskyky. Hankkeen tavoitteiden tulee olla suhteessa rahoitukseen ja uskottavasti toteutettavissa. Toteuttajatahojen tulee myös osoittaa hankkeelle riittävästi resursseja ja kykyä hallita hankkeeseen liittyviä riskejä ja hankkeen kokonaisvaltaista toteutusta.

Tämän lisäksi rahaston hakijaan, hankkeisiin ja tukikelpoisiin kustannuksiin liittyvät edellytykset tulee täyttyä.

Kysymyksiä?

Rahastoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä elinkeinojen kehittäjään (kesällä 27.6. asti ja jälleen 29.7. eteenpäin.)

Yhteystiedot

Minna Kajaste

Elinkeinojen kehittäjä