Siirry sisältöön
Business Porvoo

Mikä vihreä siirtymä?

Vihreä siirtymä muuttaa yhteiskunnan ja talouden rakenteita. Rahasto auttaa tarttumaan murroksen mahdollisuuksiin.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista siirtymällä kohti maapallon kantokyvyn rajoissa toimivaa kestävää taloutta ja kasvua. Tämä pitää sisällään niin vähähiiliset kuin kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistävät ratkaisut. Suomen tavoitteena on olla vihreän siirtymän kärkimaita. Myös Porvoon kaupungin strategia ja sen keskeisin tavoite, kestävä kasvu, kulkevat käsi kädessä vihreän siirtymän kanssa.


Käytännössä vihreä siirtymä tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisia teknologioita vanhojen kuluttavien tilalle, uudenlaista osaamista ja tapoja toimia sekä uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Vihreän siirtymän tekoja voivat olla esimerkiksi hiilineutraalisti toteutetut tuotteet ja palvelut, saastuttavia ratkaisuja ja toimintatapoja korvaavat tuotteet ja palvelut, kiertotalous, vesiensuojelu ja vihreä teknologia.


Eri toimijoiden ja sektoreiden toimet auttavat toisiaan vihreän siirtymän tekemisessä: valtio ja kaupungit ohjaavat ja mahdollistavat omilla toimillaan yritysten ja kuluttajien vihreää siirtymää, yritysten ratkaisut tukevat toisiaan ja helpottavat kuluttajien kestäviä arjen ratkaisuja. Tutkimus- ja kehitystoiminta taas tuottaa uutta ja tarvittavaa tietoa kaikille. Myös kuluttajilla on tärkeä rooli kysynnän ohjaamisessa kohti kestävämpiä tuotteita ja palveluita.


Yritysten näkökulmasta vihreä siirtymä tulee tarkoittamaan mm. elinkeinorakenteen, kulutus- ja ostotottumusten, julkisen sääntelyn sekä oman liiketoiminnan muokkaamista kestäväksi. Monen yrityksen, uuden tai vanhan, liikeidea tulee myös kokonaan perustumaan vihreän siirtymän edistämiseen.