Siirry sisältöön
Business Porvoo

Uusi kaavahanke työn alla Kuninkaanportissa – tavoitteena luoda paremmat mahdollisuudet uudelle liike- ja toimitilarakentamiselle Harabackankadulle

Porvoon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltu nähtäville asemakaavaluonnos Kuninkaanportin Harabackankadun ympäristöön. Tämän asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää suunnittelualueen maankäyttöä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja tuottaa elinvoimaisia palveluita sekä työpaikkoja Porvooseen.

Asemakaavan muutoksen taustalla on alueella voimassa oleva vanha asemakaava, joka ei ole toteutunut kuin osittain. Tällä voimassa olevalla asemakaavalla Harabackankadun ympäristöön on ollut mahdollista toteuttaa erityisesti toimistorakentamista, mutta näitä hankkeita ei alueelle ole toteutunut kuin yhden toimistokerrostalon verran. Suunnittelualueelle on kuitenkin kohdistunut kiinnostusta kaupan alan toimijoilta, ja poikkeusluvalla alueelle on sijoittunut yksi tukkukaupan toimija. Koska suunnittelualueelle kohdistui kiinnostusta kaupan alan toimijoilta, laadittiin vuonna 2022 maankäyttösuunnitelma, joka toimi nyt valmistellun asemakaavaluonnoksen pohjana.

– Harabackankadun asemakaavaluonnoksen keskeisiä tavoitteita on muun muassa mahdollistaa liiketila-, toimitila- ja ympäristöä häiritsemättömien teollisuuskorttelien rakentaminen. Kaavaluonnoksella tavoitellaan myös kaavamerkintöjen ja -määräysten päivittämistä ajantasaisten kaupan säännösten mukaisiksi, kertoo kaavoittaja Johannes Korpijaakko Porvoon kaupungilta.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 21.3.-26.4.2024 ja hankkeesta voi jättää mielipiteitä kaupungin kirjaamoon.