Siirry sisältöön
Business Porvoo

Porvoon keskustan pysäköintiä selvitettiin

Porvoon kaupunkikehitys on laatinut pysäköintiselvityksen sekä kaksi vaihtoehtoista katujärjestelyluonnosta toria ympäröivistä kaduista. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 21. marraskuuta.

Porvoon joki ja sillat ilmasta kuvattuna.

– Esitys on, että selvityksen suosituksia käytetään ohjeena, kun kaavoja ja muita pysäköintiä koskevia suunnitelmia ja ratkaisuja valmistellaan päätettäväksi. Suositukset pohjautuvat kaupunkistrategian tavoitteisiin edistää kävelyn ja pyöräilyn toimivuutta, sekä kehittää kävelypainotteista keskustaa ja joukkoliikennettä, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren kertoo.

Pysäköintiselvityksen lisäksi suunnittelutyötä on jatkettu laatimalla kaksi vaihtoehtoista alustavaa liikennejärjestelysuunnitelmaa torin ympärillä oleville katuosuuksille. Sanomalehti Uusimaa on uutisoinut asiasta 20. marraskuuta pohjautuen kokouksen esityslistaan ja sen liitteisiin.

– Valitettavasti esityslistan liitteenä julkaistiin ensin väärä tiedosto. Tiedosto koski vaihtoehdon 1. alavaihtoehtoa, jossa Rauhankatu olisi osittain joukkoliikennekatu. Tätä ei esitetä varsinaisessa vaihtoehdossa 1. Pahoittelen, että monia kiinnostavaa asiaa sekoitettiin väärän liitteen julkaisemisella, ja sen pohjalta tehdyssä lehtijutussa, kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström sanoo.

Alustava liikennejärjestelysuunnitelma, vaihtoehto 1, jota esitetään edistettäväksi

Piispankadun ja Rauhankadun yksisuuntaisuutta jatketaan Raatihuoneenkadulle, joka muutetaan yksisuuntaiseksi.

Torin laidoille rakennetaan linja-autopysäkkejä ja Piispankadun ja Rauhankadun vastakkaisille puolille pyörätiet. Tällöin merkittävä osa katujen varren pysäköintipaikoista poistuu.

Rauhankatu olisi yksisuuntainen Lundinkadun ja Raatihuoneenkadun välillä, mutta ei siis joukkoliikennekatuna.

Kummassakin vaihtoehdossa Piispankatu olisi yksikaistainen Lundinkadun ja Mannerheiminkadun välillä, sillä Piispankadulla liikkuu runsaasti pyöräilijöitä, joille tarvitaan myös tilaa. Vaihtoehdossa 2 Piispankatu olisi osittain pyöräkatua, jolloin pysäköintipaikkoja voitaisiin säästää.

Pysäköintiselvityksen tulokset lyhyesti

Pysäköintisselvityksessä tutkittiin muun muassa alueen autopaikkojen määrää ja sijaintia. Lisäksi haastateltiin alueella liikkuvia asiakkaita sekä yrittäjiä ja tutkittiin alueen tulevaa liikenteen, pysäköinnin sekä maankäytön kehitystä.

Selvityksen mukaan keskustassa on tällä hetkellä pysäköintipaikkoja tarjolla riittävästi ja vapaita paikkoja löytyy aina kävelyetäisyyden päästä. Yrittäjät toivat kuitenkin selvityksen haastatteluissa esiin huolensa siitä, että pysäköintipaikkojen hinta on alueella liian korkea ja niitä tarvittaisiin heidän mielestään lisää.
Myös asiakkaita haastateltiin selvityksessä ja heidän näkemyksensä oli, että keskustassa asiointi oli pääasiassa helppoa. Heidän näkemyksensä erosikin tältä osin yrittäjien näkemyksestä. Toteutuessaan tulevat hankkeet tuovat keskustaan kuitenkin tarvetta uusille pysäköintipaikoille, kun samaan aikaan jotkin hankkeet vähentävät nykyistä maanpinnantasossa olevaa pysäköintitilaa.

Lisäksi selvityksessä annettiin suosituksia kevyen liikenteen olosuhteiden sekä Porvoon joukkoliikenteen kehittämiseksi ja käyttäjäosuuksien kasvattamiseksi. Selvityksessä otettiin myös kantaa maksullisen pysäköinnin rooliin tulevaisuuden Porvoossa.